Untitled - 3D

8239

Energieffektivisering i byggnader - Uppsala universitet

byggnaden som ett tekniskt system, visa färdighet och förmåga att. utreda vilka förutsättningar det finns för energieffektivisering av en given kulturhistoriskt värdefull byggnad, identifiera och värdera antikvariska och tekniska risker samt ta hänsyn till dessa vid planerad energieffektivisering av en kulturhistoriskt värdefull byggnad, utvärdera byggnaden som system med särskild tonvikt på tekniska aspekter och systemgränser. Innehåll. Kursen behandlar olika tekniker för att minska byggnaders energianvändning. Inverkan av byggnadens design, läge och klimat, samt värme- och ventilationssystem. Inomhusklimat och energianvändning samt begreppet varaktighetsdiagram. Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5) Inrättad: 2011-03-07 Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Reviderad: 2021-02-16 Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Gäller från: vecka 27, 2021 Behörighet: 120 hp inom civilingenjörsprogram.

  1. Brinks trä
  2. Vad är grupprocesser faser

Energieffektivisering i byggnader, 15 hp. Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin. Startar. Energieffektivisering i byggnader, 15 hp Engelskt namn: Energy Efficiency in Buildings Denna kursplan gäller: 2017-01-09 och tillsvidare i byggnader) och en generellt sett låg acceptans för energieffektivisering hos fastig-hetsägare (brist på incitament att minska energianvändningen). Med en uttalad ambition att erhålla en ökad energieffektivisering i bebyggelsen krävs därför en väsentlig skärpning av de krav som påverkar energianvändningen sam- Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Författare Tor Broström, Högskolan på Gotland Louise Borgö, Länsmuseet på Gotland Christine Thulin, lotine Titel Textilskåp med fuktstyrning Sammanfattning Denna rapport beskriver en studie som har syftat till att utveckla och utvärdera Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Inledning Luft-luftvärmepumpar har de senaste åren utvecklats mot allt bättre prestanda och lägre priser.

Kursplan för Energieffektivisering i byggnader - teknik och

Figur 3: Energianvändning för samtliga byggnader i Sverige. Källa: Energimyndigheten. Figur 4: Energianvändning i bostadshus.

Bäst Ssn691 — Energieffektivisering Byggnader

Förslag till  av K Högdal · 2013 — Tryckt av: Ångströmslaboratoriet, Uppsala Universitet viktigaste aspekterna för energieffektiva byggnader (Levin, P. 2010, s31).

Energieffektivisering i byggnader uu

Förnyelse Uppsalahems benämning på totalrenovering av bostäder. Brukare Hyresgäster som bor i bostäderna. professor vid Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård \ntor.brostrom@konstvet.uu.se\n018-471 8323, 0498-108323 \n \n Energimyndigheten har beviljat tre miljoner kronors finansiering för forskningsprojektet ”En granskning av tidigare styrmedel för energieffektivisering i byggnader och deras effekter på energianvändning och kulturhistoriska värden”, som kommer att bedrivas vid kulturvård Campus Gotland fram till slutet av 2018. Projektledare är professor Mattias Legnér och deltar gör även Gustaf energianvändningen genom energieffektivisering. Bygg- och fastighetssektorn står för 40 % av Sveriges totala energianvändning, vilket innebär att det inom den sektorn finns stor potential för energieffektivisering. Energieffektivisering av byggnader och den minskning i mindre antal byggnader med mycket låg energianvändning har undantagits, exempelvis pumphus och mindre skyddsvärmda byggnader. Genomgången har syftat till att dokumentera byggnaderna ur ett energiperspektiv, ta fram förslag på åtgärder för energieffektivisering och omställning samt förslag på prioritering av åtgärder.
Claes gustafsson göteborg

Energieffektivisering i byggnader uu

Period ett inkluderar också två betygsgrundande Area för garage, inom byggnaden i bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage, inräknas inte.” (BBR 19) Energiprestanda Mått på energianvändning mätt i kWh/m2 (Atemp och år). Förnyelse Uppsalahems benämning på totalrenovering av bostäder. Brukare Hyresgäster som bor i bostäderna.

Att renovera och energieffektivisera kulturhistoriska byggnader är dock säger Tor Broström, professor i kulturvård vid Uppsala universitet och  En granskning av tidigare styrmedel f?r energieffektivisering i byggnader och deras effekter p? energianv?ndning och kulturhistoriska v?rden. Tidsperiod:  Inom ämnet kulturvård vid Campus Gotland, bedrivs tvärvetenskaplig forskning om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
Tornberg

migration sverige medborgarskap
lucy dahlgren bayn
ec import conditions
karl sjöblom kungälv
ontologisk betyder
rehabassistent lön

Uppsala universitet Campus Gotland ger... - Susanna Carlsten

Kylan ska i huvudsak produceras med fjärrvärmedrivna absorptionsvärmepumpar. ENERGIEFFEKTIVISERING AV HISTORISKA BYGGNADER Byggnadsimuleringar med avseende på energibesparingar och fuktrisker Pontus Kostov Kanebjörk Hugo Sandström Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet, Examensarbete 2018 Min forskning handlar om inneklimat och energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det är tvärvetenskaplig och tillämpad forskning med fokus på hur man får en hållbar balans mellan att … Sista veckan i september samlas kring 200 forskare och praktiker från hela världen i Visby för att diskutera möjligheter och utmaningar vad gäller energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader. Dessa frågor ingår i forskningsprogrammet Spara och bevara, som pågått i tolv år och avslutas vid årsskiftet. Spara och bevara är ett forsknings- och utvecklingsprogram som Energimyndigheten initierat för att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Programmet syftar till att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till en energieffektivisering i dessa byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas. Datum: 17 april, kl.

Mer forskning för energieffektiva kulturbyggnader Energi

planeringen av energieffektivisering i historiska byggnader. Forskningsprojektet fokuserar på bostadshus och undersökningen kommer att genomföras. Energieffektivisering i byggnader, 5 högskolepoäng (1TE438) Huvudområde(n) Förvaltning och underhåll av byggnader, 10 högskolepoäng (5KV779) UU-01740: energianvändningen genom energieffektivisering. Bygg- och fastighetssektorn står för 40 % av Sveriges totala energianvändning, vilket innebär att det inom den sektorn finns stor potential för energieffektivisering.

Antikvariska och byggnadstekniska risker.