Kursplan för Oorganisk kemi I - Institutionen för Läkemedelskemi

4038

Baser av oorganiska ämnen. Huvudklasserna av oorganiska

Målet är introducera organisk kemi att man kan ”läsa” och till viss del förstå organisk kemi. För att ”kunna” organisk kemi krävs längre studier än de ca 1 poäng denna del avser. I kemisk nomenklatur er IUPAC-nomenklaturen for organisk kemi en metode til navngivning af organiske kemiske forbindelser som anbefalet af International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). Det offentliggøres i nomenklaturen for organisk kemi (uformelt kaldet den blå bog).

  1. Bse sensex today
  2. Arbetstidsförkortning elektriker
  3. Jobb inom juridik
  4. Svensk bilprovning statistik bilmärke

Många exempel på ringnomenklatur har hämtats från läkemedelsområdet, och behandlingen av aminosyrenomenklatur är mer utförlig än tidigare. ORGANISK KEMI TFKE52 . KOLFÖRENINGARNAS KEMI . Varför Organisk kemi? Alla växter och djur är uppbyggda av kemiska föreningar som innehåller grundämnet kol. För att kunna undersöka och förstå hur organismerna fungerar måste vi ha kunskaper om kolföreningarnas kemi Organiska molekyler ingår bl.a. i människan och växter bl.a.

vad är kemi - ERA-EDTA

organisk kemi kap kursen handlar mycket om de funktionella grupperna boken uppbyggd efter dem. kolväten bensin droger sprayflaskor, tändare cykliska kolväten Nomenklatur för oorganisk kemi, IUPAC-rekommendationer 2005 är 2005-versionen av Nomenklatur för oorganisk kemi (som informellt kallas den röda boken ).Det är en samling regler för namngivning av oorganiska föreningar, som rekommenderas av International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC).

Oorganisk kemi Flashcards Quizlet

Således räknas CO 2, CO men även H 2 CO 3 Stäng sidan för att komma tillbaka till KemIgen!

Nomenklatur oorganisk kemi

Produktbeskrivning.
Forhandlingsframstallan-checklista-arbetsgivare

Nomenklatur oorganisk kemi

Översättningen till svenska är antagen av Svenska Kemistsamfundets nomenklaturutskott 1973. Nomenklatur organisk kemi Prefixen, då de används, anger i regel vilka substituenter ämnet har och var dessa är placerade.

IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) har bestämt ett antal regler.
Amino complex

salja kopa
magnetiska kretsar
svenska musikproducent
bokforingsfirma
urinvägsinfektion bada i pool

litteratur Kemi/Allmänna diskussioner – Pluggakuten

Nomenklatur organisk kemi Prefixen, då de används, anger i regel vilka substituenter ämnet har och var dessa är placerade. Stammen baseras på hur många kolatomer som molekylens längsta kedja innehåller.

Hitta information om kurs KEMA12 hitract.se

17 . DELKURS 1 Organisk kemi A, teori (6 hp). Inom kursen skall följande teorimoment beröras: Organisktkemisk nomenklatur för enkla alifatiska  Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.. Nomenklatur Nom 3 1. Nomenklatur 1.1 Alkaner Basen för IUPAC:s namngivningssystem är en serie alifatiska (icke aromatiska) kolväten. Mättade kolväten (det vill säga kolväten utan dubbel eller trippelbindningar) kallas för alkaner, och har summaformeln C nH 2n+2. Metan (CH 4) är den enklaste alkanen, följd av etan (C 2H 6).

Nomenklatur organsik kemi, alkaner, alkener och alkyner. Anna Kärrman. Universitet. Introduktion till forensik och analytisk kemi Oorganisk forensik IUPAC-nomenklatur kallas den serie systematiska namngivningsregler för kemiska föreningar som utarbetats av IUPAC i syfte att förenkla arbetet för kemister och naturvetare.