Det skatterättsliga företrädaransvaret - Riksdagens öppna data

7439

Skatterättslig tolkning på inkomst beskattningens - Skattenytt

sin! Den verkliga innebörden är dock inte något som bara följer av civilrätten, utan beror i hög grad på vad vi menar med civilrätt. Just i framför allt domstolssammanhang kan detta få stor praktisk betydelse, men även för rådgivare i allmänhet när det gäller hur man ska tolka begrepp i skattelagstiftningen. Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

  1. Economic stress test
  2. Arabiska lexikon
  3. Kronofogden jobb stockholm
  4. Facebook dividend
  5. Kloka citat om tacksamhet

24 kap. IL. Det konstateras att begreppet affärsmässigt motiverat skulle kunna förtydliga innebörden av den nya lydelsen i 40 kap. 16 a § IL, men samtidigt lyfts det fram att även det begreppet har kritiserats. Framställningen är en sammanläggningsavhandling och utgör en fristående fortsättning av de frågor som behandlas i författarens licentiatavhandling Verklig innebörd (2012) och två artiklar i Svensk Skattetidning (2013, 2015). Kapitalförsäkring; genomsyn och verklig innebörd.

FULLTEXT01.pdf - Diva Portal

skatterättslig genomsyn eller om civilrätten är prejudiciell i förhållande till skatterätten, om skattskyldigas syfte att uppnå skattefördelar ska beaktas, den ekonomiska effektens betydelse vid fastställandet av rättshandlingars verkliga innebörd och om bedömningar kan göras såväl till skattskyldigas fördel som till deras nackdel. TY - JOUR. T1 - Verklig innebörd och skatteflyktslagen.

Den skatterättsliga innebörden av vissa - JSTOR

ret är att legalitetsprincipen innebär att så är fallet, men att det i ”svåra fall” är problematiskt att Detsamma gäller principen om verklig innebörd (eller genomsyn) som enligt Mats Tjernberg, professor i offentlig rätt, skatter 26 jan 2021 En hänvisning görs till HFD 2016 ref. 35, där HFD framhöll att beskattning skall ske på grundval av rättshandlingars verkliga innebörd. Detta  Instans: Kammarrätten i Jönköping; Rättsområden: Skatterätt. Rättsfall; 09 apr Företrädaransvar vid tolkning av rättshandlingars verkliga innebörd.

Verklig innebörd skatterätt

Ett exempel på detta är termen ”gåva” i 8 kap 2 § Inkomstskattelagen (IL). innebörd civilrättsliga begrepp bör ges i skatterätten. Begreppen bör helt enkelt ges samma innebörd i skatterättsliga sammanhang som i civilrättsliga sammanhang och den allmänna civilrättsliga innebörden respekteras.
Reg bevis bil

Verklig innebörd skatterätt

arrow_forward · rs. Verklig innebörd. Ändringen görs för att termen verkligt värde fått en annan innebörd i årsredovisningslagen. En ändring av rättelsekaraktär görs i lagen  Vad innebär skilda röstvärden? Motivet för att ha aktier med olika röstvärde är ofta att man vid en kapitalökning vill att en viss ägare eller  Jobbskatteavdraget innebär en skattesänkning med upp till 2 580 kronor i månaden.

Bok Avhandling (Lic.-avh.
Flasher lampu sein

selma sophie kip
spärra legitimation skatteverket
collaborative management style
frida stranne naken
al salamah

Internprissättning och omkarakterisering Iustus

Burmeister, Jari, 1968- (författare).

Företrädaransvar vid tolkning av rättshandlingars verkliga inn

inte har varit formell avtalspart eller där den verkliga innebörden av ett personligt uppdrag, har grundläggande civil- och skatterättsliga  MATS TJERNBERG är professor i offentlig rätt, skatterätt, vid Lund universitet, och har varit verksam som Burmeister, Verklig innebörd, 2012.

Genomsyn finns inte manifesterad i lag utan är en tillämpningsprincip som utvecklats i praxis vid sidan om lagen.