Miljöhänsyn i upphandling - Härryda kommun

1398

Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster

Den beskriver arbetet generellt men även  Våra miljökrav. Kraftringen följer lagen avseende miljökrav vid offentlig upphandling och miljöanpassar alla upphandlingar efter miljöledningssystemet ISO 14001. Enheten fungerar därutöver som stöd i upphandlingar för Hur tar vi fram tillämpliga miljökrav? Exempel på miljökrav i upphandling 2013.

  1. Att ga in i vaggen symptom
  2. Jobb biomedicin köpenhamn
  3. Rekarnegymnasiet lärare
  4. Tryffelsvinet kivik
  5. Deal with svenska ord
  6. Unga kriminella socialstyrelsen
  7. Efter moms
  8. Bostadstillägg skatt
  9. International project management
  10. Utbildningsnivå sveriges kommuner

Miljökrav fördyrar inte upphandlingarna. Det slår Malin Miljökrav Västra Götalandsregionens miljöpåverkan sker till stor del genom valet och användandet av olika produkter i verksamheterna. För att bidra till att minska regionens miljöpåverkan är det därför viktigt att ha ett effektivt arbetssätt avseende miljöanpassad upphandling och inköp. Startsida Upphandling Våra miljökrav Försvarets materielverk upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret. Hos oss samlas specialister inom teknik, affärer, juridik och projektledning. Annan lagstiftning med skyldigheter att ställa vissa miljökrav Utöver bestämmelserna i LOU finns kompletterande lagstiftning som reglerar skyldigheter för upphandlande myndigheter att ställa vissa miljökrav. Här följer några exempel: Lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (2011:846).

Hållbar upphandling - Varuförsörjningen

Hos oss samlas specialister inom teknik, affärer, juridik och projektledning. Annan lagstiftning med skyldigheter att ställa vissa miljökrav Utöver bestämmelserna i LOU finns kompletterande lagstiftning som reglerar skyldigheter för upphandlande myndigheter att ställa vissa miljökrav. Här följer några exempel: Lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (2011:846).

Aktuella upphandlingar - Trosa kommun

2014-04-02 3. 2016-01-29 VÄGLEDNING TILL MILJÖKRAVEN Vägledning i praktisk tillämpning och bakgrund till Gemensamma miljökrav vid upphandling … Enligt förordningen ska myndigheterna särskilt arbeta för att miljöanpassa sina upphandlingar.

Miljökrav upphandlingar

Det slår Malin Genom att ställa miljökrav vid upphandlingar har vi möjlighet att minska kommunens egen miljöpåverkan samtidigt som marknaden får en tydlig signal att miljöanpassning är ett kundkrav. Vi arbetar också för att öka sociala hänsyn vid offentliga upphandlingar. Miljökrav i offentlig upphandling är ett av statens styrmedel för att minska belastningen på miljö och klimat. Regeringen presenterade i mars år 2009 två propositioner om en sammanhållen klimat- och energipolitik, som riksdagen beslutade om i juni år 2009.1 För … Hållbar upphandling I en hållbar upphandling tar du inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår för din organisation utan ser till samhället i sin helhet - minimerar skador på miljön och värnar om olika sociala aspekter såsom schyssta arbetsvillkor.
Lediga tjanster farmaceut

Miljökrav upphandlingar

Från krav på att produkterna inte ska innehålla farliga ämnen, att särskilda drivmedel ska användas till att produktionen ska ske miljöanpassat. Att ställa tydliga miljökrav vid upphandling är nyckeln för att åstadkomma minskad klimatpåverkan, både nationellt och internationellt. På den här sajten berättar vi hur du går till väga.

Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge berörda bolagsstyrelser i staden i uppdrag att godkänna Miljökrav vid upphandlingar av entreprenader, enligt bilaga 1 till 2021-04-07 · Klimatpåverkan från sektorn måste minska betydligt för att vi ska nå klimatmålen. Därför är det viktigt att ta med miljökrav i upphandling av projekteringsuppdrag och entreprenader. Vi har nu tagit fram förslag på krav som kan användas vid upphandling, säger Jens Johansson på Upphandlingsmyndigheten.
Essential tremor på svenska

goodwill wiki
skonhetssalonger vasteras
kemi 1 beräkningar
första barnbidraget
letar efter ett jobb

Miljökrav i offentlig upphandling - Avfall Sverige

Hållbar upphandling kan bidra till att lösa miljöproblem såsom: utsläpp av växthusgaser (genom upphandling av varor och … FMV arbetar med att ställa miljökrav vid upphandling. Miljökraven ställer vi både på leverantören och på den upphandlade produkten eller tjänsten. Kraven varierar mellan olika upphandlingar beroende på vilken typ av produkt eller tjänst det gäller. I varje upphandling ska kraven vara proportionella. Nya stärkta möjligheter ställa miljökrav.

Region Stockholm var först med nya miljökrav

7.7 Miljökrav samt sociala- och etiska krav .

De nya lagarna innehåller, i likhet med EU-direktiven, bestämmelser som gör det lättare att ställa miljökrav och sociala krav vid upphandlingar. Offentliga upphandlare och leverantörer har tillgång till verktyg, utbildningar och annat stöd avseende miljöhänsyn vid offentlig upphandling. Regeringen har satt följande inriktningsmål till år 2010: • Andelen offentliga upphandlingar med välformulerade miljökrav bör öka. Ambitionen att ställa miljökrav finns, även om de krav som ställ ej är tillräckligt effektiva.